Boşanma davasında bilinmesi gerekli olan noktalar. İlk olarak taraflar anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları hususunda anlaşabilmekteyseler ve evlilik bir yıldan çok sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşm… Read More


Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. Öncelikle eşler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşabilmekteyseler ve evlilik bir yıldan daha fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anla… Read More


Boşanma davalarında bilinmesi gereken noktalar. İlk olarak boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşabilirlerse ve birliktelik bir yıldan çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmalıdırl… Read More


Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. İlk olarak boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri gerekir. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve evlilik bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar… Read More


Boşanma davasında bilinmesi lazım gelen noktalar. Öncelikle eşler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve birliktelik bir yıldan çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar.… Read More