Ankara Anlasmali Bosanma Avukati

Boşanma davalarında bilinmesi gereken noktalar. İlk olarak boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşabilirlerse ve birliktelik bir yıldan çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davası hem çok hızlı bir şekilde sonuçlanmakta hem de eşleri aile mahkemesine kanıt sunma külfetinden kurtarmaktadır. Fakat eşler anlaşamazlarsa bu durumda boşanma davasının çekişmeli biçimde açılması gerekmektedir. Eşlerin aile mahkemesine başvuru yaparken avukat tutması zorunlu değildir. Fakat iyi bir boşanma konusunda uzman bir avukattan yardım alınması boşanma davasının oldukça kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanış bulunmaktadır. Gerçekte davayı kim tarafından açıldığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanmak isteyen tarafın davayı açması gereklidir. Açılmış boşanma davasının kazanılması için davayı açan tarafın davasını ispat etmesi gereklidir. Eğer boşanma davası açan taraf davasını ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilir. Taraflar boşanmanın yanında yoksulluk nafakası, maddi manevi tazminat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için iştirak nafakası isteme hakkına sahiptirler. Eşler boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış malları var ise mal rejimi davası açabilirler. Bu tür davalarda avukatlık ücreti değişkendir. Boşanma hususunda uzman olan bir avukat haklı olarak tecrübesinin hakkını isteyecektir. Bu husus boşanma avukatı ile dava açacak olan kişi mutabakat ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üzerinde olmak şartıyla herhangi bir bir tutar belirlenebilir. Boşanma davası bir hayli uzun sürede sonuçlanan dava çeşitlerindendir. Bir çekişmeli boşanma davasının sonuca ulaşması tahmini bir yıl sürer. Bu süreyi azaltmak için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Böylece taraflar hak kaybına uğrama olasılığında da kurtulabilirler.
ankara anlaşmalı boşanma avukatıAnkarada hukukçular bol sayıda mevcuttur. Lakin fevkalade iyi bir hukukçu edinmeniz yalnızca çok iyi bir aramayla mümkündür. Bunun sebebi bazı avukatlık mesleğini icra edenlere güven duyabilmek bayağı zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler genel olarak boşanma davasına bakan avukatlar,icra davasıyla ilgilenen avukatlar,ceza davaları spesiyalisti avukatlar ve bilişim hukuku hukukçuları olarak ayrılabilir. Ancak hukuk alanında diğer özel uzmanlık alanları da bulunmaktadır.Boşanma davalarına bakan avukatlar mesela boşanma davasıyla ilgili bir çok kanun maddesini biliyor olmak zorundadırlar.Buna ilaveten çok iyi bir avukatlık mesleğini icra eden kişi bulmanızda yeterli olmaz. Avukatın bunun yanında işinde mütehassıs konumunda bulunması da gereklidir. Üzerinde durduğum şeyi avukatın daha önceki davalarından anlamanız mümkündür. "Ankarada iyi boşanma avukatı" yahooda çok fazla aranan bir sözcüktür. Buna ek olarak "en iyi boşanma avukatları ankara" kelime gurubu da çokça aranan sözcüklerdir.

Türkiyemizde mahkemelerde görüşülecek bütün davalar için size ait olan haklarınızı sizin yerinize son derece başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak hukukçular bulunmaktadır. Vatanımızın tüm bölgelerinde farklı hukuk kategorilerinde son derece başarılı hukukçular mevcuttur. Ankara hukukçuları da, Türkiyemizde hukukta müvekkillerini en iyi tarzda temsil edecek hukukçular arasında bulunur. Ankara ilinde görülen ya da görülecek herhangi bir davanız varsa, davanızın lehinize sonuçlanmasını sağlayacak, sizi dava salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil etmesi mümkün olan Ankara hukukçuları arasından uygun olanı seçebilir, dava sürecini kompetan bir hizmetten faydalanarak tamamlayabilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok görülen davalardan sayılan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece harika bir tarzda yürütülmektedir. Başvuran şahısların boşanma davasını gerek maddi hem de manevi şekilde en karlı biçimde sonlandırmalarını sağlayan boşanma hukukçuları asıl olarak çekişmeli boşanma davalarında boşanmakta olan çiftler arasında bir anlaşma ortamı sağlamak amacıyla gayret göstermektedirler. Bundan dolayı eğer kocanızla anlaşmalı bir şekilde boşanamıyorsanız, muhakkak boşanma konusunda deneyim kazanmış bir avukatın yardımı ile boşanma davası sürecinizi bitirmelisiniz.
Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bunun sonucu olarak bilişim hukukunda deneyimli hukukçulara gereksinim artmıştır. Lakin deneyimli bir bilişim davası avukatı tutmak kolay değildir. Çünkü bilişim hukuku avukatı miktarı çok düşüktür.

Bilişim hukuku suçları nedir? Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir davranışın suç kabul edilebilmesi için ceza yasasında düzenlenmiş olması gereklidir. Mevzuatta mevcut olmayan bir davranıştan dolayı kimse cezaya çarptırılamaz. Busöylenenler ışığında, başkasına banka hesaplarıyla ilişkilendirilen sahte kart üretmek Türk Ceza Kanun’da bilişim suçu olarak tanımlanmıştır.


Sanal ortamda işlenen suçlar bilgisayar üzerinden işlenir. Bilişim suçlarını işleyenlerin belirlenmesi özel çaba gerektirir. Dolayısıyla faillerin bu alanda uzman bir ekip tarafından araştırılması gerekir. Ankarada internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele amacıyla görevlendirilmiş savcılık vardır. Bunun sonucu olarak Ankara bölgesinde suçlulara erişmek daha kısa zaman alır. Bilişim suçu işleyenlerin bulunmasından sonra mahkeme aşamasına geçilir. Bu evrede bilişim suçları avukatlarının önemi fazladır. Alanında bilgili bir hukukçu kovuşturmanın bu aşamasında istediğiniz kararı elde etmenizde çok fazla etkisi olacaktır.
hukukçuluk kolay olmayan bir uğraş alanıdır. Zira avukatlık mesleği icra edenler yalnızca davasıyla mesai harcamaz buna ek olarak ceza infaz memuruyla muhatap olmalıdır. Bu sebepleverilen kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gereklidir. Bunun yanında kararın üzerine apostil şerhi konulması gereklidir. Apostil belgesi Lahey sözleşmesine katılan ülkelerde geçerlilik taşır. bu anlatılanlar doğrultusunda Trinidad ve Tobago Mahkemeleri tarafından verilen boşanma kararları Türk Mahkemelerince tanınabilecektir. Yabancı mahkemedeverilmiş bulunan kararların tenfizini için lazım gelen bir diğer husus ise yabancı mahkemede verilmiş bulunan kararların Türkçe’ye çevirisinin yapılmış olmasıdır. Ayrıca tercümesi yapılmış olan yabancı ülkede verilmiş bulunan kararların Türk Konsolosluğu onaylanması gerekir.

Tenfiz davaları ne kadar sürer? Bu tür davalar tahmini 6 ay gibi bir zaman zarfında sonuçlanır. Bu süreyi azaltmak için her iki yanda bir avukatlık mesleği yapan kişiye boşanma vekaleti çıkarmalıdır. Bu durumda davalar çabuk şekilde sonuçlanır. Eğer bir avukata vekaletname çıkarılmazsa davaların bitmesi için yabancı ülkede bulunan şahsa tebligat çıkarılması gerekir. Bu durumda davanın uzamasına neden olur. Bu sebeple eşler bulundukları devlette hizmet veren Türkiyeelçiliği vasıtasıyla bir serbest bir avukata vekalet vermelidir. Çıkarılacak vekaletnamenin fotoğraflı olmasına özen gösterilmelidir. İlaveten Gönderilecek vekaletin boşanma yetkisine haiz olması lazımdır. Bütün bu işlemlerin eksiksiz yapılması dava süresini çok fazla düşürecektir.

Ceza davası avukatının bilmesi gerekli olan hususlar nelerdir? Öncelikle ağır ceza alanında avukat olmak hayli zahmetlidir. Zira müvekkillerin bu tür davalarda kişilerin özgürlüğü mevzu bahistir. Bu sebeple ceza avukatı savunma yaparken bir hayli özen göstermeli. Aksi halde savunması yapılan kişiler nedensiz hapis yatabilir. Bu nedenle üstlendiği işin öneminin farkında olmalıdır. Bir ceza davası müdafaası gerçekleştirilirken mutlaka vakanın tüm incelikleri öğrenilmelidir. Zira mahkeme sırasında müdafaa yaparken sanığın ankara anlaşmalı boşanma avukatı aleyhine bir müdafaa yapma durumunda kalabilir. Eğer sanık hapishanede bulunuyorsa kesinlikle tutukevine ziyarete gidilmeli ve vakanın tüm ayrıntıları direk olarak konuşulmalıdır. Eğer mümkünse olayın yaşandığı yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Akabinde şahitler tespit edilmeli ve dinlenilmelidir. Olayın ayrıntılarına göre bilirkişi görüşü alınmalı ve gelen rapor doğrultusunda bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar standart şekilde yapılması lazım gelen hususlardır. Bunlarında yanında ceza hukuku avukatı somut verileri değerlendirerek kendi yeteneklerini eklemeli ve sonuç verecek bir savunma stratejisi bulmalıdır. Bütün bu arz edilen hususlara ek olarak ağır ceza alanında çalışan avukat olmak isteyen kişinin ceza hukuku alanında çalışmayı seviyor olması gerekmektedir. Zira ilgi duyarak ifa edilmeyen hiçbir uğraşı başarıya ulaşamaz.
Boşanma davası iki biçimde açılabilir. Eğer taraflar evliliğe son verme hususunda anlaşırsa hakime müracaat etmeleri durumunda anlaşmalı şekilde ayrılabilirler. Anlaşmalı olarak ayrılmanın gerçekleşmesi için birlikteliğin minimum bir yıl devam etmiş olmasıgerekmektedir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan az devam etmiş ise taraflar anlaşmalı şekilde ayrılmak için başvuruda bulunamazlar. Bu durumda çekişmeli biçimde başvuru yapmak durumundadırlar. Anlaşmalı biçimde evliliği sonlandırmak için aile mahkemesine bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmaları gereklidir. Bu protokolün bir avukat tarafından hazırlanması iyi olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini belirtmelidirler. Çekişmeli olarak evliliğe son vermek için bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Bu ayrılma nedeninin hakim tarafından kabul edilebilir olması gereklidir. buna ek olarak ayrılma nedeninin ispatlanması gerekmektedir. Boşanma davalarında davayı açan taraf boşanma gerekçelerini her çeşit kanıtla ispatlayabilir. bir örnek verecek olursak tanık kanıt olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları oldukça uzun sürmektedir. Bu süreci hızlandırmak için bir avukattan yardım istenmelidir.

Miras hukukunda fazla karşımıza çıkan hususların başında terekenin borca batık olması konusu gelmektedir. Miras alanı bir hayli karışık bir hukuk alanıdır. Bu nedenle başarılı bir avukattan yardımına başvurulmalıdır. Lakin bir avukattan yardım talep edilmezse dava çok fazla uzun sürer. Vefat eden kişinin arkasında kalan bütün malvarlığına tereke ismi verilmektedir. Miras alanında bütün malvarlığı fazladan bir işleme gerek olmadan vefat anında yasal mirasçılara devir edilir. Eğer bu dünyadan ayrılan şahsın mirasçısı yoksa borçlar devlete intikal eder. Miras hukuku alanında mahkemeye başvururken kesinlikle bir hukukçudan akıl alınması bir hayli önemlidir. Zira kanıtlanması zor olan olaylar karşısında şahısların hak kaybına uğraması olasıdır. Eğer kendilerine miras intikal edenler hakkın rahmetine kavuşan kişinin malvarlığını reddetmek istiyorlarsa 3 ay süresince mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi için dava açmaları gereklidir. Buna ek olarak aramızdan ayrılan kimsenin mirasçıları noterden bir veraset ilamı almaları lazım gelir. Miras hukukunda davalar bir hayli uzun sürebilir. Zira bu tarz davalar bilirkişi marifetiyle hazırlanan görüşler sonuna ulaşmaktadır. Ayrıca Miras alanında davalarda tanık deliline dayanılmaktadır. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvurulması yargılama sürecini hayli uzatır.
İş davası günümüzde en sık karşılaşılan uyuşmazlıklardan biridir. işçi istihdam edenler çalışanların hak ettiğini vermemek için farklı usullere başvurmaktadır. Örneğin çalışanların asgari geçim indirimi alacağını ödememektedirler. Çalışanlarda bu haklarını elde etmek saikiyle mahkemeye başvurmaktadır. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için iş ilişkisini geçerli bir şekilde bitirmesi lazımdır. İşçinin ücretinin ödenmemiş olması haklı bir sonlandırma sebebidir. Çalışanın sosyal güvenlik eksik ödenmesi haklı bir sonlandırma sebebidir. Ayrıca iş yeri sahibi işçinin iş anlaşmasını geçersiz tarzda sonlandırması durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi 30 Ağustosta çalışmış ise bu mesainin karşılığı ödenmelidir. Bu ödeme normal maaştan % 50 zamlı olması lazım gelir. İşçinin ücreti en fazla yirmi gün içerisinde verilmelidir aksi halde işçi iş akdini geçerli şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. İşçinin yıllık izni kullandırılmazsa bu yıllık iznin ücretinin çalışana ödenmesi lazımdır. İş yeri sahibi çalışanı haklı bir sebep olmadan işten atarsa çalışana ihbar tazminatını vermesi zorunludur. Eğer işçinin alacakları ödenmezse çalışanlar başarılı bir iş davası avukatına müracaat etmelidir. İş davası avukatları çalışanların tazminatlarını eksiksiz ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Aksi şartta çalışanlar hak kaybına neden olabilmektedir. Buna ek olarak dava sebepsiz biçimde uzayabilir. Hak yoksunluğuna uğramamak ve mahkeme süreci gereksiz yere uzamaması için bir iş hukuku alanında çalışan bir avukattan yardım almak oldukça önem taşımaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *