Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davasında bilinmesi lazım gelen noktalar. Öncelikle eşler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve birliktelik bir yıldan çok sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Çünkü anlaşmalı boşanma davası hem çok hızlı bir şekilde sonuçlanmakta hem de tarafları aile mahkemesine kanıt sunma yükünden kurtarmaktadır. Ama eşler anlaşamazlarsa bu durumda davanın çekişmeli biçimde açılması gereklidir. Tarafların aile mahkemesine başvuru yaparken avukat tutması zorunlu değildir. Ama iyi bir boşanma avukatından hukuki yardım alınması davanın çok çabuk bitmesini sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan eşin kusurlu olduğu yönünde bir inanış bulunmaktadır. Gerçekte boşanma davasını kimin açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle boşanmak isteyen tarafın davayı açması gereklidir. Açılmış davanın kazanılması için boşanma davasını açan eşin davasını kanıtlaması zorunludur. Eğer dava açan eş davasını kanıtlayamazsa açılan dava reddedilecektir. Taraflar boşanmaya ek olarak tedbir nafakası, tazminat, çocuğunun velayeti, çocuk için iştirak nafakası isteme hakkına sahiptirler. Eşler boşandıktan sonra eğer ortak edinilmiş gayrimenkulleri mevcut ise mal rejimin tasfiyesi davası açabilirler. Bu tür davalarda vekalet ücreti değişiklik gösterir. Boşanma hususunda uzman olan bir hukukçu haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu husus uzman boşanma avukatı ile müvekkil anlaşma ile belirlenecektir. Barolar Birliği tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenebilir. Çekişmeli boşanma davası baya uzun sürebilen davalardandır. Bir boşanma davasının sonuca ulaşması genellikle bir yıl sürmektedir. Bu süreyi en aza indirmek için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gereklidir. Bu şekilde eşler hak kaybına uğrama riskinde de kurtulmuş olurlar.
anlaşmalı boşanma davası nasıl açılırAnkarada avukatlar yeterince vardır. Fakat çok iyi bir avukat bulmanız ancak fevkalade iyi bir aramayla mümkün olabilir. Çünkü bazı avukatlık mesleğini icra edenlere güvenebilmek oldukça zordur.Hukukçular temelde boşanma davaları alanında uzman avukatlar,icra davalarında uzman hukukçular,ceza davasına bakan hukukçular ve bilişim hukuku hukukçuları olarak kategorilendirilebilir. Fakat hukukta bunlardan başka uzmanlık bölgeleri de vardır.Boşanma davasına bakan avukatlar örnek olarak verirsek boşanma hukukuyla ilgili çok sayıda kanunları bilmek yükümlülüğündedirler.Ayrıca fevkalade iyi bir avukat edinmenizde yetmez. Hukukçunun buna ilaveten alanında spesiyalist olması da zorunludur. Bunu hukukçunun geçmiş tarihlerdeki aldığı davalardan anlamak mümkündür. "Ankarada iyi ceza avukatı" bingde bol sayıda aranılan bir sözcük grubudur. Ayrıca "en iyi boşanma avukatları ankara" sözcükleri de çok fazla aranan sözcüklerdir.

Türkiyemizde mahkemelerde görüşülecek tüm davalar için sahip olduğunuz hakları sizin adınızla oldukça başarılı bir şekilde savunmaya çalışacak avukatlar bulunmaktadır. Türkiye’nin her ilinde farklı hukuk alanlarında son derece başarılı avukatlar bulunmaktadır. Ankara avukatları da, ülkemizde hukuk alanında müvekkillerini en başarılı tarzda temsil edecek hukukçular arasında yer almaktadır. Ankara ilinde açılmış ya da görüşülecek herhangi bir davanız mevcutsa, davanızın lehinize bitmesini sağlayacak, sizi dava salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil edecek Ankara avukatları arasından tercih yapabilir, davalarınızı mütehassıs bir hizmetten yarar sağlayarak tamamlayabilirsiniz.

Türkiyede özellikle en çok görüşülen davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları vasıtasıyla son derece profesyonel bir biçimde ilerlemektedir. Başvuran kişilerin boşanma davalarını hem maddi gerek de manevi şekilde en karlı biçimde sonlandırmalarını sağlayan boşanma hukukçuları özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanmakta olan çiftler arasında bir anlaşma ortamı sağlamak amacıyla uğraşmaktadırlar. Bu sebeple açıkcası karınızla anlaşmalı bir biçimde boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma konusunda profesyonel bir hukukçunun yardımı ile boşanma davası sürecinizi bitirmelisiniz.
Çağımızda en fazla artış gösteren davalar bilişim davalarıdır. Bu nedenle bilişim alanında deneyimli avukatlara ihtiyaç artmıştır. Fakat tecrübeli bir bilişim hukuku avukatı tutmak zordur. Çünkü bilişim hukuku avukatı miktarı çok azdır.

Bilişim suçları nedir? Çağımızda en çok karşılaşılan davalar bilişim davalarıdır. Bir fiilin cezalandırılması için Türk Ceza Kanun’da mevcut olması zorunludur. Kanunda düzenlenmemiş olan bir eylemden dolayı kimse cezalandırılamaz. Busöylenenler ışığında, müstehcenlik TCK’da suç olarak düzenlenmektedir.


İnternet üzerinden işlenen suçlar tablet üzerinden işlenir. Bilişim şuçu işleyenlerin belirlenmesi zordur. Dolayısıyla şüphelilerin bu işlerde tecrübeli savcı tarafından soruşturulması gerekir. Ankarada bilişim hukuku suçlarıyla mücadele için kurulmuş emniyet birimleri vardır. Bunun sonucu olarak Ankara ilinde şüphelilere erişmek çok daha kolaydır. Şüphelilerin tespit edilmesinden sonra cezalandırma sürecine geçilir. Bu evrede bilişim hukuku avukatlarının rolü oldukça fazladır. Alanında tecrübeli bir avukat mahkemenin bu evresinde umduğunuz neticeyi almanızda çok fazla etkisi olur.
Avukatlık oldukça zor bir iştir. Zira avukatlık mesleği icra edenler yalnızca hakkını savunduğu kişiyle meşgul olmaz ayrıca karşı tarafla muhatap olması gereklidir. Bu nedenleverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Bunun yanında kararın apostil edilmesi gereklidir. Apostil şerhi Lahey anlaşmasına üye olan ülkelerde geçerlilik taşır. Bunun sonucu olarak Fiji Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Türk Makamlarında tanınabilecektir. Başka ülke mahkemesindeverilmiş olan kararların tanınmasını için lazım gelen öbür husus ise yurtdışı mahkemelerinde verilmiş bulunan kararların Türk Diline çevirisinin yapılmasıdır. Buna ek olarak çevirisi yapılmış olan yabancı mahkemede verilmiş olan kararların Türkiye Büyükelçiliği onaylanması gerekmektedir.

Tenfiz davaları ne kadar sürmektedir? Bu çeşit davalar normal şartlar altında 6 ay gibi bir zamanda biter. Bu süreci minimuma indirmek için her iki eşte bir serbest bir avukata boşanma vekaleti çıkarmalıdır. Bu durumda dava hızlı bir şekilde sonuca ulaşır. Eğer bir vekile vekalet çıkarılmazsa davanın tamamlanması için yabancı devlette bulunan kişiye tebligat gönderilmesi gereklidir. bu şartlar altında davanın çok zaman almasına neden olmaktadır. Bu sebeple taraflar bulundukları devlette hizmet veren Türkiyekonsolosluğu vasıtasıyla bir serbest bir avukata vekalet vermelidir. Çıkarılacak vekaletnamenin resimli olmasına özen gösterilmelidir. Bunların dışında Verilecek vekaletnamenin boşanma yetkisini taşınması gereklidir. Tüm bu işlemlerin yapılması dava sürecini oldukça kısaltacaktır.

Ağır ceza avukatının bilmesi gereken hususlar nelerdir? En başta ağır ceza davası avukatı olmak oldukça zordur. Çünkü kişilerin bu tarz davalarda müvekkillerin özgürlüğü söz konusudur. Bu yüzden ağır ceza avukatı işini yaparken bir hayli özen göstermeli. Aksi durumda müvekkiller sebepsiz ceza alabilir. Bu yüzden aldığı davanın sorumluluğunun bilincinde olmalıdır. Bir ağır ceza savunması gerçekleştirilirken mutlaka vakanın bütün incelikleri öğrenilmeye çalışılmalıdır. Çünkü mahkeme salonunda savunma yapılırken müvekkilimizin lehine olmayan bir şeyler söyleme durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi cezaevinde bulunmakta ise mutlaka tutukevine konuşmak maksadıyla gidilmeli ve olayın bütün ayrıntıları bire bir konuşulmalıdır. Eğer ihtimal varsa vakanın meydana geldiği yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra görgü şahitleri tespit edilmeli ve dinlenilmelidir. Olayın niteliklerine göre bilirkişi görüşüne başvurulmalı ve gelen rapor doğrultusunda bir müdafaa yapılmalıdır. Bunlar genel olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olan hususlardır. Bunlarında yanında ceza alanında çalışan avukat somut belgeleri harmanlayarak bireysel tecrübelerini eklemeli ve beraat kararı alabilecek bir müdafaa yol haritası tespit etmelidir. Bütün bu arz edilen hususlara ek olarak ağır ceza alanında çalışan avukat olmak isteyen kişinin ağır ceza davalarını seviyor olması gereklidir. Çünkü keyif alarak ifa edilmeyen hiçbir uğraşı başarıya ulaşamaz.
Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Eğer yanlar evliliğe son verme konusunda anlaşmışlarsa hakime müracaat etmeleri durumunda anlaşmalı olarak evliliğe son verebilirler. Anlaşmalı şekilde ayrılmanın gerçekleşmesi için evlilik hayatının minimum bir yıl devam etmiş olmasıgerekmektedir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan kısa devam etmiş ise eşler anlaşmalı şekilde evliliği bitirmek amacıyla başvuruda bulunamazlar. Bu durumda çekişmeli şekilde başvuru yapmak zorundadırlar. Anlaşmalı olarak evliliği sonlandırmak için mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü sunmaları gereklidir. Bu protokolün bir hukukçu tarafından kaleme alınması çok iyi olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini belirtmelidirler. Çekişmeli olarak ayrılmak için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu evliliğe son verme sebebinin yerinde olması gerekmektedir. bunun yanında evliliğe son verme sebebinin anlaşmalı boşanma avukatı ankara ispatlanması gerekmektedir. Boşanma davalarında davayı açan taraf boşanma gerekçelerini her türlü kanıtla ispatlayabilir. Örneğin şahit kanıt olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları baya uzun sürebilmektedir. Dava süresini hızlandırmak için bir boşanma ile ilgili avukattan yardım istenmelidir.

Miras hukukunda fazla karşılaşılan konuların başında yasal mirasçı hususu gelir. Miras hukuku bir hayli karışık bir hukuk alanıdır. Bu nedenle başarılı bir avukattan yardımına başvurulmalıdır. Eğer bir hukukçudan yardım alınmazsa davalar çok uzun sürmesi olasıdır. Ölen şahsın gerisinde kalan tüm tanışır ve taşınmaz mallarına tereke denilir. Miras hukukunda tüm mallar diğer bir işleme ihtiyaç duyulmadan ölüm sırasında yasal mirasçılara intikal eder. Fakat yaşamı son bulan kimsenin mirasçısı bulunmuyorsa taşınır ve tanışmaz mallar Türkiye Cumhuriyeti Devletine kalır. Miras hukukunda bir dava açarken mutlaka bir miras alanında uzman bir avukattan yardımına başvurulması hayli önemlidir. Zira kanıtlanması zor olan olaylar karşısında dava açan kimselerin hak yoksunluğunda uğraması muhtemeldir. Eğer mirasçılar hayatı son bulan şahsın taşınır ve taşınmaz mallarını kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay içinde mirasın reddi için dava yoluna başvurmaları gereklidir. Buna ek olarak aramızdan ayrılan kimsenin altsoyu hukuk mahkemesinden bir mirasçılık belgesi edinmeleri lüzumludur. Miras alanında davalar oldukça uzun sürer. Zira bu tarz davalar bilirkişi tarafından yazılan bilirkişi raporlarıyla sonuna ulaşmaktadır. Bütün bunların yanında Miras hukuku alanında davalarda görgü şahidi kanıtına başvurulmaktadır. Görgü tanıklarının mahkemeye çıkması mahkeme süresini oldukça uzatabilmektedir.
İş hukuku davası ülkemizde en fazla görülen sorunlardan biridir. İşverenler çalışanların hak ettiğini vermemek için türlü yöntemlere müracaat etmektedir. Mesela işçilerin ihbar tazminatını ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını almak amacıyla yargıya başvurmaktadır. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş ilişkisini geçerli bir tarzda sonlandırması lazımdır. İşçinin ücretinin verilmemesi haklı bir fesih sebebidir. İşçinin sigortasının az yatırılması geçerli bir fesih gerekçesidir. Bunun yanında işveren çalışanın iş sözleşmesini geçersiz usulde sonlandırması halinde çalışan kıdem tazminatına hak kazanmaktadır. Çalışan Ramazan Bayramında çalışmış ise bu çalışmanın karşılığı verilmelidir. Bu maaş normal ücretten % 50 fazla olması gerekir. Çalışanın maaşı en geç 20 gün içinde ödenmelidir aksi durumda işçi iş sözleşmesini haklı biçimde sonlandırabilir. Çalışanın senelik izni kullanmasına izin verilmezse bu senelik iznin ücretinin çalışana ödenmesi gerekir. İşveren işçiyi geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarırsa çalışana ihbar tazminatını ödemesi lazımdır. Eğer çalışanın hakları verilmezse işçiler uzman bir işçi alacağı avukatına başvurmalı. İşçi avukatları işçilerin alacaklarını kuruşu kuruşuna almalarına aracılık edecektir. Aksi halde çalışanlar hak kaybına sebep olabilir. Bunun yanında mahkeme süreci gereksiz biçimde uzamaktadır. Hak kayıplarına uğramamak ve yargılama süreci sebepsiz yere uzamaması için bir iş davası avukatından yardım istemek büyük önem taşımaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *