Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. Öncelikle eşler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermeleri lazımdır. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları konusunda anlaşabilmekteyseler ve evlilik bir yıldan daha fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı olarak boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davası hem çok kısa sürede bitmekte hem de eşleri aile mahkemesine delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Eğer taraflar anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli olarak açılması zorunludur. Eşlerin dava açarken boşanma avukatı tutması zorunlu değildir. Fakat iyi bir avukattan destek alınması çekişmeli boşanma davasının oldukça hızlı bitmesini sağlayacaktır. Toplumda ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu yönünde bir inanç mevcuttur. Aslında boşanma davasını kim tarafından açıldığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bu yüzden boşanmak isteyen eşin davayı açması zorunludur. Açılacak olan boşanma davasının bitmesi için boşanma davasını açan tarafın davasını kanıtlaması zorunludur. Eğer dava açan eş davasını ispat edemezse derdest olan boşanma davası reddedilecektir. Eşler boşanmaya ek olarak tedbir nafakası, tazminat, çocuğunun velayeti, müşterek çocuk için iştirak nafakası isteme hakları vardır. Taraflar boşandıktan sonra eğer ortak edinilmiş mülkleri bulunuyorsa mal paylaşımı davası açma hakları vardır. Bu tür davalarda avukatlık ücreti değişiklik gösterir. Boşanma alanında uzman olan bir avukat haklı olarak kalitesinin hakkını isteyecektir. Bu husus avukat ile dava açacak olan kişi mutabakat ile belirlenecektir. Baro tarifesinin üstünde olmak şartıyla istenilen bir tutar belirlenebilir. Boşanma davası bir hayli uzun süren davalardandır. Bir çekişmeli boşanma davasının sonuca ulaşması genellikle bir sene sürer. Bu zamanı azaltmak için iyi bir boşanma avukatından yardım almak gereklidir. Bu şekilde eşler hak kaybına uğrama olasılığında da kurtulabilirler.
anlaşmalı boşanma davası nasıl açılırAnkarada avukatlık mesleğini icra edenler çokça mevcuttur. Lakin çok iyi bir avukat elde etmeniz ancak çok iyi bir aramayla mümkün olabilir. Çünkü kimi hukukçulara güven duyabilmek fazlasıyla zordur.Avukatlık mesleğini icra edenler basit düzeyde boşanma davasına bakan avukatlar,icra davalarında deneyim kazanmış hukukçular,ceza davasıyla ilgilenen hukukçular ve bilişim hukuku hukukçuları olarak ayrılır. Ancak hukukta diğer deneyim gerektiren alanları da bulunur.Boşanma davası konusunda uzman avukatlar örneğin boşanmayla alakalı çok sayıda kanunları öğrenmek zorundadırlar.Buna ek olarak fazla iyi bir avukatlık mesleğini icra eden kişi bulmanızda yeterli olmaz. Avukatın aynı zamanda alanında mütehassıs konumunda olması da gerekir. Bunu avukatlık mesleğini icra eden kişinin daha önceki aldığı davalardan anlayabilirsiniz. "Ankara iyi bilişim avukatı" yandexte fazlaca aranan bir kelime gurubudur. Buna ilaveten "en iyi ceza avukatı ankara" kelime gurubu da çokça aranan sözcüklerdir.

Türkiyemizde duruşma salonlarında görüşülecek her türlü davalar için sahip olduğunuz hakları sizin adınızla başarılı bir şekilde savunacak hukukçular bulunur. Vatanımızın tüm bölgelerinde farklı hukuk kategorilerinde başarılı hukukçular bulunur. Ankara avukatları da, ülkemizde hukukta şahısları ve şirketleri en iyi tarzda temsil eden avukatlar arasında bulunur. Ankara bölgesinde görülen ya da görülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, davanızın lehinize bitirilmesini sağlayacak, müvekkillerini mahkeme salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil etmesi mümkün olan Ankara hukukçuları arasından tercihinizi yapabilir, dava sürecini profesyonel bir hizmetten yararlanarak tamamlayabilirsiniz.

Ülkemizde özellikle en çok başvurulan davalar arasında bulunan boşanma davaları Ankara avukatları yardımlarıyla son derece uzman bir şekilde görülmektedir. Başvuran kişilerin boşanma davalarını hem maddi hem de manevi biçimde en az zararla atlatmalarını sağlayan boşanma avukatları özellikle nizalı boşanma davalarında boşanmakta olan eşler arasında bir anlaşma ortamı sağlamak amacıyla gayret göstermektedirler. Bu nedenle açıkcası kocanızla nizasız bir biçimde boşanamıyorsanız, muhakkak boşanma davaları konusunda kompetan bir hukukçunun yardımı ile boşanma sürecinizi sonuçlandırmalısınız.
Son zamanlarda sık rastlanılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bundan dolayı bilişim suçlarında uzman avukatlara ihtiyaç artmıştır. Ama tecrübeli bir bilişim hukuku avukatı tutmak kolay değildir. Zira bilişim avukatı sayısı çok değildir.

İnternet aracılığıyla işlenen suçlar nelerdir? Çağımızda en çok karşımıza çıkan davalar bilişim davalarıdır. Bir hareketin suç olması için yasada yer alması gerekmektedir. Mevzuatta yer almayan bir hareketten dolayı vatandaşlar cezalandırılamaz. Budoğrultuda, internet aracılığıyla fuhuşa aracılık etmek Türk Ceza Kanun’da suç olarak tanımlanmıştır.


Bilişim suçları akıllı televizyon üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi çok zordur. Bu sebeple faillerin bu alanda bilgili bir ekip vasıtasıyla araştırılması lüzumludur. Ankarada siber suçlarla mücadele gayesiyle kurulmuş polis teşkilatı yer almaktadır. Böylece Ankara vilayetinde suçlulara ulaşmak zor değildir. Bilişim suçu işleyenlerin tespit edilmesinden sonra yargılama evresine geçilir. Bu aşamada bilişim suçları avukatlarının rolü çok fazladır. Alanında uzman bir avukat mahkemenin bu sürecinde arzu ettiğiniz neticeyi almanızda çok katkısı olur.
hukukçuluk oldukça zor bir uğraş alanıdır. çünkü hukukçu sadece müvekkiliyle mesai ankara anlaşmalı boşanma avukatı harcamaz buna ek olarak bilirkişiyle muhatap olmalıdır. başka ülke mahkemesindeverilen kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Ayrıca kararın üzerine apostil şerhi konulması gerekir. Apostil şerhi Lahey sözleşmesine katılan ülkelerde geçerlidir. bu anlatılanlar doğrultusunda Belarus Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Ülkemizde tenfiz edilebilecektir. Yurtdışındaverilmiş olan kararların tanınması ve tenfizini için gerekli olan öbür husus ise yurtdışında verilmiş olan kararların Dilimize tercümesinin yapılmış olmasıdır. Buna ek olarak tercümesi yapılmış başka ülke mahkemesinde verilen kararların Türkiye Büyükelçiliği onaylanması gereklidir.

Tanıma davaları ne kadar sürmektedir? Bu gibi davalar normal şartlar altında 6 ay gibi bir periyotta karara çıkar. Bu süreyi kısaltmak için her iki tarafta bir vekile boşanma vekaleti çıkarmalıdır. Bu halde dava çabuk şekilde biter. Eğer bir hukukçuya vekalet verilmezse davanın bitmesi için yabancı ülkeye tebligat yapılması lazımdır. Bu durumda davanın çok zaman almasına neden olmaktadır. Bu sebeple taraflar yaşadıkları ülkede bulunan Türkelçiliği vasıtasıyla bir hukukçuya boşanma vekaleti vermelidir. Çıkarılacak vekaletin resimli olmasına dikkat edilmelidir. Bunların dışında Verilecek boşanma vekaletinin boşanma yetkisinin bulunması gereklidir. Tüm bu işlemlerin eksiksiz yerine getirilmesi dava sürecini çok fazla minimum seviyeye indirecektir.

Ceza davası avukatının bilmesi gerekli olan hususlar hangileridir? En başta ceza davası avukatı olmak hayli uğraştırıcıdır. Zira kişilerin bu tarz davalarda müvekkillerin özgürlüğü mevzu bahistir. Bu yüzden ceza alanında avukat işini yaparken bir hayli emek vermeli. Aksi durumda insanlar nedensiz hapishaneye girebilir. Bu sebeple üstlendiği işin neden olacağı sonuçların farkında olmalıdır. Bir ağır ceza davası müdafaası yapılırken kesinlikle vakanın bütün detayları öğrenilmelidir. Zira mahkeme salonunda müdafaa yapılırken savunmasını yaptığınız kişinin aleyhine bir savunma yapma durumunda kalabilir. Eğer sanık tutukevinde bulunmakta ise mutlaka tutukevine ziyaret için gidilmeli ve vakanın tüm detayları direk olarak konuşulmalıdır. Eğer ihtimal varsa olayın yaşandığı yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Daha sonra tanıklar tespit edilmeli ve dinlenilmelidir. Olayın özelliğine göre bilirkişi görüşü alınmalı ve gelen rapor doğrultusunda bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar standart şekilde yapılması gereken hususlardır. Bunlara ek olarak avukat eldeki bulguları kullanarak şahsi deneyimini eklemeli ve müvekkilin lehine sonuçlanacak bir müdafaa stratejisi bulmalıdır. tüm bu bahsedilen hususlara ilaveten ceza davası avukatı olmak isteyen şahsın ceza alanında çalışmayı seviyor olması gerekmektedir. Çünkü hoşlanarak yapılanmayan hiçbir iş başarılı şekilde sonuçlandırılamaz.
Boşanma davası iki tarzda açılabilmektedir. Eğer taraflar evliliği sonlandırma hususunda anlaşırsa aile mahkemesine başvurmaları halinde anlaşmalı olarak evliliğe son verebilirler. Anlaşmalı olarak boşanmanın gerçekleşmesi için birlikteliğin en az bir yıl sürmüş olmasıgerekmektedir. Eğer evlilik bir yıldan az devam etmiş ise taraflar anlaşmalı biçimde boşanmak amacıyla başvuru yapamazlar. Bu halde çekişmeli biçimde müracaat etmek zorundadırlar. Anlaşmalı şekilde boşanabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı ayrılma mutabakat metni sunmaları gerekmektedir. Bu mutabakat metninin bir hukukçu aracılığıyla düzenlenmesi iyi olacaktır. Daha sonra taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma protokolünü kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli şekilde evliliği bitirmek için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu boşanma gerekçesinin haklı olması gerekir. bunun yanında evliliğe son verme gerekçesinin kanıtlanması lazım gelir. Boşanma davalarında davacı eş boşanma gerekçelerini her türlü kanıtla kanıtlayabilir. Örnek vermek gerekirse şahit kanıt olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli ayrılma davası baya uzun sürmektedir. Davayı hızlandırmak için bir hukukçudan yardım istenmelidir.

Miras hukuku alanında çok görülen olayların başında kanuni miras payları hususu gelmektedir. Miras hukuku oldukça teferruatlı bir hukuk dalıdır. Bu sebeple başarılı bir hukukçudan yardımına başvurulmalıdır. Lakin bir avukattan yardım istenmezse davalar fazla uzun sürmesi muhtemeldir. Ölen kişinin gerisinde kalan tüm mallarına tereke adlandırılır. Miras hukukunda bütün malvarlığı fazladan bir işleme ihtiyaç duyulmadan vefat durumunda kanuni mirasçılara devir edilir. Eğer hakkın rahmetine kavuşan kimsenin mirasçısı yoksa malvarlığı devlete intikal eder. Miras alanında hak aramaya başlamadan önce mutlaka bir miras alanında uzman bir avukattan yardımına başvurulması fazlaca önem arzeder. Zira ispatlanması güç olan hususlar karşısında şahısların hak kaybına uğraması olasıdır. Eğer kendisine miras kalanlar aramızdan ayrılan şahsın mirasını reddetmek istiyorlarsa 3 ay süresince mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi amacıyla dava yoluna başvurmaları gerekir. Bunların yanında aramızdan ayrılan şahsın altsoyu sulh hukuk mahkemesinden bir veraset ilamı çıkarmaları gerekmektedir. Miras hukukunda davalar baya uzun sürer. Zira bu tür davalar bilirkişi tarafından meydana getirilen görüşler bitmektedir. Buna ek olarak Miras alanında davalarda görgü tanığı kanıtına başvurulmaktadır. Görgü şahitlerinin mahkeme huzuruna çıkması yargılama süresini gereğinden fazla uzatır.
İş hukuku ülkemizde en fazla görülen uyuşmazlıklardan biridir. İşverenler çalışanların haklarını vermemek amacıyla türlü usullere müracaat etmektedir. Örneğin çalışanların fazla çalışma ücretini ödememektedirler. Çalışanlarda bu haklarını almak saikiyle mahkemeye müracaat etmektedir. İşçinin kıdem tazminatı elde edebilmesi için iş akdini geçerli bir şekilde son vermesi lazımdır. Çalışanın ücretinin verilmemesi geçerli bir sonlandırma sebebidir. Çalışanın Sgk eksik yatırılması geçerli bir fesih gerekçesidir. Ayrıca patron işçinin iş sözleşmesini geçersiz şekilde bitirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Çalışan Kurban Bayramında çalışmış ise bu mesainin karşılığı verilmelidir. Bu ücret normal ücretten yüzde 50 fazla olması lazım gelir. İşçinin maaşı en geç 20 gün içinde verilmelidir aksi durumda işçi iş sözleşmesini geçerli şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. İşçinin yıllık izni kullanmasına izin verilmezse bu senelik iznin ücretinin işçiye ödenmesi lazımdır. İşveren çalışanı haklı bir neden olmadan işten çıkarırsa işçiye ihbar tazminatını ödemesi zorunludur. Eğer işçinin tazminatları ödenmezse çalışanlar başarılı bir iş hukuku avukatına başvurmalı. İşçi avukatları çalışanların haklarını tam olarak almalarına aracı olacaktır. Aksi durumda çalışanlar hak kaybına sebep olabilir. Bunun yanında mahkeme süreci sebepsiz yere uzayabilir. Hak kayıplarına uğramamak ve yargılama süreci sebepsiz biçimde uzamaması için bir avukattan yardım istemek oldukça önem taşımaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *