Anlasmali Bosanma Ankara

Boşanma davasında bilinmesi gerekli olan noktalar. İlk olarak taraflar anlaşmalı olarak mı veyahut çekişmeli mi boşanacaklarına karar vermelidirler. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın maddi sonuçları hususunda anlaşabilmekteyseler ve evlilik bir yıldan çok sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davaları hem çok hızlı bir şekilde sonuna ulaşabilmekte hem de tarafları aile mahkemesine kanıt sunma yükünden kurtarmaktadır. Fakat taraflar anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli olarak açılması lazımdır. Tarafların mahkemeye başvururken avukat tutması gerekli değildir. Fakat iyi bir boşanma davası avukatından destek alınması boşanma davasının oldukça çabuk sonuçlanmasını sağlar. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu yönünde bir inanış bulunur. Gerçekte davayı kim tarafından açıldığının bir önemi yoktur. Bu yüzden boşanmayı düşünen tarafın boşanma davasını açması zorunludur. Açılmış boşanma davasının kazanılması için davayı açan eşin davasını ispatlaması gerekir. Eğer dava açan taraf davasını ispat edemezse açılmış bulunan dava reddedilecektir. Eşler boşanmaya ek olarak yoksulluk nafakası, manevi tazminat, çocuğunun velayeti, çocuk için nafaka isteme hakkına sahiptirler. Eşler boşandıktan sonra eğer evlendikten sonra alınmış taşımazları mevcut ise mal rejimin tasfiyesi davası açma hakkına sahiptirler. Bu tür davalarda avukatlık ücreti değişiklik gösterir. Boşanma davasında uzman olan bir avukat haklı olarak tecrübesinin hakkını isteyecektir. Bu husus avukat ile boşanma davası açacak olan kişi anlaşma ile belirlenir. Ankara Barosu tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenir. Çekişmeli boşanma davası baya uzun süren dava türlerindendir. Bir davanın sonuçlanması tahmini bir yıl sürer. Bu zamanı kısaltmak için iyi bir boşanma avukatından yardım almak gereklidir. Bu şekilde boşanma davası açan kişiler hak kaybına uğrama ihtimalinde de kurtulmuş olurlar.
anlaşmalı boşanmaAnkarada avukatlar bol sayıda vardır. Ama fevkalade iyi bir avukat bulmanız yalnızca fazla iyi bir arayışla olasıdır. Nedeni kimi hukukçulara güvenebilmek epey zordur.Hukukçular basit düzeyde boşanma davalarına bakan avukatlar,icra davasına bakan avukatlar,ceza davasına bakan avukatlar ve bilişim hukuku avukatları diye ayrılabilir. Ancak hukukta bunlardan başka uzmanlık bölgeleri de bulunur.Boşanma Avukatları örneğin boşanma davasıyla ilgili çok miktarda kanunu öğrenmek yükümlülüğündedirler.Bununla birlikte fazla iyi bir hukukçu edinmenizde kafi olmaz. Avukatın bununla birlikte çalıştığı alanda spesiyalist konumunda olması da gerekir. Bunu avukatın bundan önceki girdiği davalardan anlamak mümkündür. "Ankarada iyi anlaşmalı boşanma avukatı" bingde çok fazla aranan bir kelimedir. Bunun yanında "en iyi boşanma avukatı ankara" kelimeleri de çokça aranırlar.

Türkiyede dava salonlarında görülecek bütün davalar için size ait olan haklarınızı sizin adınızla son derece başarılı bir şekilde savunacak hukukçular bulunmaktadır. Ülkemizin bütün illerinde diğer hukuk kategorilerinde başarılı hukukçular bulunur. Ankara hukukçuları da, Türkiyemizde hukukta müvekkillerini en iyi tarzda temsil etmeye çalışan avukatlar arasında bulunur. Ankara şehrinde görülen ya da görülecek herhangi bir davanız bulunuyorsa, bu davanın sizin lehinize sonuçlanmasını imkanlı kılacak, müvekkillerini duruşma salonunda fevkalade şekilde temsil edecek Ankara hukukçuları arasından uygun olanı seçebilir, dava sürecinizi kompetan bir hizmetten yarar sağlayarak bitirebilirsiniz.

Türkiyemizde özellikle en çok görüşülen davalardan biri olan boşanma davaları Ankara avukatları tarafından son derece iyi bir tarzda yürütülmektedir. Müvekkillerinin boşanma davasını hem maddi hem de manevi olarak en iyi şekilde sonlandırmalarını gerçekleştiren boşanma hukukçuları asıl olarak nizalı boşanma davalarında boşanacak eşler arasında bir anlaşma ortamı sağlamak amacıyla gayret göstermektedirler. Bu nedenle eğer eşinizle nizasız bir tarzda boşanamıyorsanız, kesinlikle boşanma alanında mütehassıs bir hukukçunun yardımı ile boşanma sürecinizi sonuca erdirmelisiniz.
Günümüzde en fazla görülen davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bundan dolayı bilişim davalarında deneyimli hukukçulara ihtiyaç büyümüştür. Fakat deneyimli bir bilişim avukatı edinmek zordur. Çünkü bilişim avukatı sayısı çok düşüktür.

Sanal suçlar nelerdir? Günümüzde sık rastlanılan davalar bilişim suçları davalarıdır. Bir davranışın cezalandırılması için mevzuatta mevcut olması gereklidir. Ceza Kanunu’nda bulunmayan bir hareketten dolayı kişi cezalandırılamaz. Buanlatılanlar doğrultusunda, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık ceza yasasında suç olarak düzenlenmiştir.


Bilişim suçları bilgisayar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Bilişim alanındaki suçları işleyenlerin tespit edilmesi zordur. Bundan dolayı faillerin bu işlerde tecrübeli polis aracılığıyla araştırılması lüzumludur. Ankarada siber suçlarla mücadele maksadıyla görevlendirilmiş savcılık vardır. Böylece Ankara ilinde faillere erişmek oldukça kolaydır. Suçluların bulunmasından sonra kovuşturma aşamasına geçilir. Bu süreçte bilişim avukatlarının rolü fazladır. Alanında tecrübeli bir avukat yargılamanın bu sürecinde arzu ettiğiniz sonucu almanızda çok fazla etkisi olur.
hukukçuluk çok zor bir meslektir. Zira avukat yalnızca müvekkiliyle mesai anlaşmalı boşanma harcamaz ayrıca karşı tarafla muhatap olabilmektedir. yabancı ülkedeverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekmektedir. Bunun yanında kararın üzerine apostil şerhi konulması gerekmektedir. Apostil mührü Lahey sözleşmesine üye olan ülkelerde geçerlidir. Bunun sonucu olarak Honduras Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Türk Yargı Makamlarınca tanınabilecektir. Yurtdışı mahkemelerindeverilen kararların tanınması ve tenfizini için lazım gelen başka husus ise yurtdışında verilmiş bulunan kararların Dilimize tercümesinin yapılmasıdır. Buna ek olarak tercümesi yapılmış bulunan yurtdışı mahkemelerinde verilmiş bulunan kararların Türkiye Büyükelçiliği onaylanması zaruridir.

Tanıma davaları ne kadar sürer? Bu çeşit davalar tahmini 6 ay gibi bir zamanda sonuca ulaşır. Bu zamanı azaltmak için her iki tarafta bir avukatlık mesleği yapan kişiye vekaletname çıkarması gerekir. Bu şartlar altında dava hızlı bir şekilde tamamlanır. Eğer bir vekile boşanma vekaleti verilmezse davaların sonuçlanması için yurtdışına tebligat yapılması gerekmektedir. bu halde davanın uzun sürmesine neden olur. Bu yüzden taraflar ikamet ettikleri ülkede bulunan Türkelçiliği vasıtasıyla bir avukata vekaletname göndermelidir. Gönderilecek boşanma vekaletinin resimli olmasına özen gösterilmelidir. Buna ek olarak Gönderilecek boşanma vekaletinin boşanma yetkisinin bulunması gereklidir. Bütün bu işlemlerin yapılması dava sürecini çok fazla en aza indirecektir.

Ağır ceza alanında çalışan avukatın bilmesi gereken hususlar nelerdir? En başta ağır ceza alanında avukat olmak baya tecrübe gerektirir. Çünkü kişilerin bu tür davalarda kişilerin hürriyeti söz konusudur. Bu yüzden ağır ceza davası avukatı işini yaparken bir hayli dikkatli olmalı. Aksi halde davası alınan müvekkiller nedensiz hapishaneye girebilir. Bu sebeple aldığı davanın öneminin bilincinde olmalıdır. Bir ağır ceza müdafaası yapılırken mutlaka olayın tüm incelikleri öğrenilmeye çalışılmalıdır. Zira mahkeme huzurunda müdafaa yapılırken savunmasını yaptığınız kişinin aleyhine bir şeyler söyleme durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi hapishanede bulunmakta ise kesinlikle hapishaneye ziyarete gidilmeli ve olayın tüm ayrıntıları bire bir öğrenilmelidir. Eğer şartlar uygunsa olayın vuku bulduğu yere gidilerek mahalinde keşif yapılmalıdır. Ardından şahitler belirlenmeli ve dinlenilmelidir. Olayın türüne göre bilirkişi talep edilmeli ve gelen rapor doğrultusunda bir müdafaa ortaya konulmalıdır. Bunlar genel olarak gerçekleştirilmesi gerekli olan hususlardır. Bunlarında yanında avukat eldeki bilgileri harmanlayarak bireysel yeteneklerini eklemeli ve müvekkilinin lehine bir müdafaa yol haritası bulmalıdır. Bütün bu anlatılan hususlara ek olarak ağır ceza avukatı olmak isteyen şahsın ceza davalarını sevmesi gerekir. Çünkü hoşlanarak yapılanmayan hiçbir iş başarılı şekilde bitirilemez.
Boşanma davası iki şekilde açılmaktadır. Eğer eşler evliliği sonlandırma hususunda anlaşmışlarsa hakime başvurmaları durumunda anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı şekilde ayrılmanın gerçekleşmesi için evliliğin en az bir yıl devam etmiş olmasıgereklidir. Eğer evlilik hayatı bir yıldan kısa sürmüş ise taraflar anlaşmalı biçimde evliliği sonlandırmak için başvuruda bulunamazlar. Bu halde çekişmeli şekilde müracaat etmek zorundadırlar. Anlaşmalı tarzda boşanabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı ayrılma protokolü sunmaları zorunludur. Bu anlaşma metninin bir avukat tarafından kaleme alınması iyi olacaktır. Daha sonra eşler hakim karşına çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini söylemelidirler. Çekişmeli biçimde boşanmak için bir boşanma gerekçesine ihtiyaç vardır. Bu evliliği bitirme sebebinin hakim tarafından kabul edilebilir olması gereklidir. bunun yanında ayrılma sebebinin kanıtlanması lazım gelir. Boşanma davalarında davayı açan eş iddiasını her çeşit kanıtla ispatlayabilir. Örnek vermek gerekirse fotoğraflar kanıt olarak kullanılabilir. Çekişmeli boşanma davaları fazlaca uzun sürebilmektedir. Dava süresini hızlandırmak için bir boşanma ile ilgili avukattan yardım istenmelidir.

Miras hukuku alanında en fazla ilgi duyulan olayların başında miras davası hususu gelir. Miras hukuku alanı hayli teferruatlı bir hukuk alanıdır. Bu yüzden iyi bir hukukçudan yardımına başvurulmalıdır. Ama bir hukukçudan yardım alınmazsa dava oldukça uzun uzun sürer. Ölen şahsın gerisinde kalan bütün tanışır ve taşınmaz mallarına tereke adı verilmektedir. Miras hukukunda tüm mallar başkaca bir işleme gerek olmadan ölüm esnasında yasal mirasçılara intikal eder. Fakat bu dünyadan ayrılan kimsenin mirasçısı yoksa alacaklar Türkiye Cumhuriyeti Devletine geçer. Miras hukukunda yasal hakları kullanmadan önce kesinlikle bir miras alanında uzman bir avukattan yardım alınması bir hayli önem arzeder. Zira kanıtlanması oldukça güç olan vakalar karşısında kimselerin hak yoksunluğunda uğraması muhtemeldir. Eğer kendisine miras kalanlar ölen kimsenin malvarlığında bulunan malları kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay süresince mirasın aktif ve pasifleriyle birlikte reddi için kanuni yola başvurmaları gereklidir. Bunların yanında vefat eden kişinin mirasçıları mahkemeden bir mirasçılık belgesi edinmeleri gereklidir. Miras hukuku alanında davalar fazlaca uzun sürer. Çünkü bu şekil davalar bu işlerden anlayan bilirkişi aracılığıyla meydana getirilen kanaatler bitmektedir. Ayrıca Miras hukukunda davalarda tanık deliline dayanılmaktadır. Görgü tanıklarının mahkemeye çıkması mahkeme süresini baya uzatmaktadır.
İş iş hukuku davaları ülkemizde en çok rastlanılan sorunlardan biridir. Patronlar çalışanların haklarını vermemek için çeşitli usullere başvurmaktadır. Mesela çalışanların fazla çalışma ücretini ödememektedirler. İşçilerde bu alacaklarını elde etmek saikiyle iş mahkemesine müracaat etmektedir. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için iş akdini haklı bir şekilde bitirmesi gerekir. İşçinin ücretinin verilmemesi haklı bir sonlandırma gerekçesidir. İşçinin sosyal güvenlik az yatırılması geçerli bir sonlandırma sebebidir. Ayrıca işveren çalışanın iş akdini geçersiz şekilde sonlandırması halinde işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Çalışan 19 Mayısta mesai yapmışsa bu çalışmanın karşılığı verilmelidir. Bu ücret normal ücretten yüzde 50 zamlı olması gerekir. Çalışanın ücreti en çok 20 gün içinde verilmelidir aksi durumda çalışan iş anlaşmasını haklı şekilde sonlandırabilir. İşçinin senelik izni kullanmasına izin verilmezse bu senelik iznin ücretinin çalışana ödenmesi gereklidir. İş yeri sahibi çalışanı haklı bir neden olmaksızın işten atarsa çalışana ihbar tazminatını vermesi gerekir. Eğer işçinin hakları ödenmezse çalışanlar işinin ehli bir işçi avukatına başvurmalı. İşçi avukatları çalışanların tazminatlarını tam olarak ulaşmalarına aracılık edecektir. Aksi halde işçiler hak kaybına neden olabilir. Bunun yanında mahkeme süreci gereksiz yere uzama ihtimali vardır. Hak yoksunluğuna uğramamak ve yargılama süreci sebepsiz yere uzamaması için bir iş davası avukatından yardım istemek büyük önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *