Anlasmali Bosanma Avukati Ankara

Boşanma davalarında bilinmesi gereken hususlar. İlk olarak boşanmak isteyenler anlaşmalı olarak mı yoksa çekişmeli olarak mı boşanacaklarına karar vermeleri gerekir. Eğer eşler boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hususunda anlaşmışlarsa ve evlilik bir seneden fazla sürmüş ise eşler anlaşmalı biçimde boşanmalıdırlar. Zira anlaşmalı boşanma davası hem çok kısa sürede sonuna ulaşabilmekte hem de tarafları mahkemeye delil sunma külfetinden kurtarmaktadır. Fakat taraflar anlaşamazlarsa bu halde boşanma davasının çekişmeli olarak açılması lazımdır. Tarafların dava açarken boşanma konusunda uzman avukat tutması zorunlu değildir. Fakat iyi bir boşanma davası avukatından destek alınması çekişmeli boşanma davasının çok çabuk sonuçlanmasını sağlayacaktır. İnsanlar arasında ilk boşanma davasını açan tarafın kusurlu olduğu yönünde bir inanç mevcuttur. Oysaki boşanma davasını kimin açtığının bir önemi bulunmamaktadır. Bu yüzden boşanma konusunda kararlı olan eşin davayı açması gerekir. Açılmış boşanma davasının başarılı şekilde sonuçlanması için davayı açan tarafın davasını ispatlaması gerekir. Eğer boşanma davası açan taraf davasını ispat edemezse açılan boşanma davası reddedilir. Eşler boşanmanın yanında yoksulluk nafakası, manevi tazminat, çocuğunun velayeti, ortak çocuk için nafaka isteme hakları vardır. Taraflar boşandıktan sonra eğer evlilik birliği içinde edinilmiş arabaları bulunuyorsa mal rejimi davası açabilirler. Bu tür davalarda avukatlık ücreti değişkendir. Boşanma hususunda uzman olan bir avukat haklı olarak emeğinin hakkını isteyecektir. Bu konu boşanma avukatı ile dava açacak olan kişi mutabakat ile belirlenecektir. Barolar Birliği tarifesinin üstünde olmak kaidesiyle istenilen bir tutar belirlenir. Çekişmeli boşanma davası bir hayli uzun sürede sonuçlanan dava türlerindendir. Bir çekişmeli boşanma davasının sonuca ulaşması genellikle bir sene sürmektedir. Bu zamanı en aza indirmek için alanında uzman bir çekişmeli boşanma avukatından yardım almak gerekmektedir. Bu şekilde boşanma davası açan kişiler hak yoksunluğuna uğrama ihtimalinde de kurtulabilirler.
anlaşmalı boşanma avukatı ankaraAnkarada hukukçular bol sayıda mevcuttur. Fakat çok iyi bir avukat edinmeniz yalnızca iyi bir arayışla mümkün olur. Nedeni kimi hukukçulara güven duymak kolay değildir.Hukukçular genel olarak boşanma davaları konusunda uzman avukatlar,icra avukatları,ceza davası uzmanı avukatlar ve bilişim hukukçuları olarak kategorilendirilebilir. Lakin hukukta bunların dışında deneyim gerektiren alanları da bulunmaktadır.Boşanma davasına bakan avukatlar örnek olarak verirsek boşanma davalarıyla ilgili çok miktarda kanun maddesini biliyor olmak yükümlülüğündedirler.Bununla birlikte iyi bir hukukçu bulmanızda yeterli olmaz. Hukukçunun aynı zamanda alanında spesiyalist konumunda olması da katidir. Bahsettiğim şeyi avukatlık mesleğini icra eden kişinin geçmiş tarihlerdeki girdiği davalardan anlamak mümkündür. "Ankara iyi ceza avukatı" googleda bol sayıda kullanılan bir kelime gurubudur. Buna ek olarak "en iyi icra avukatları ankara" kelimeleri de bol miktarda aranırlar.

Türkiyede duruşma salonlarında görüşülecek bütün davalar için sahip olduğunuz hakları sizin adınızla oldukça başarılı bir şekilde savunacak avukatlar bulunur. Ülkemizin tüm bölgelerinde farklı hukuk alanlarında başarılı hukukçular bulunur. Ankara hukukçuları da, Türkiyemizde hukukta kişileri ve firmaları en başarılı şekilde temsil edecek hukukçular arasında bulunmaktadır. Ankara bölgesinde görülmekte olan ya da görülecek herhangi bir davanız varsa, davanın lehinize bitirilmesini imkanlı kılacak, müvekkillerini dava salonunda mümkün olan en iyi biçimde temsil edecek Ankara avukatları arasından tercihinizi yapabilir, davalarınızı deneyim kazanmış bir hizmetten fayda sağlayarak bitirebilirsiniz.

Türkiyede özellikle en çok başvurulan davalardan sayılan boşanma davaları Ankara avukatları tarafından son derece harika bir tarzda görülmektedir. Müvekkillerinin boşanma sürecini gerek maddi gerek de manevi biçimde en karlı şekilde atlatmalarını gerçekleştiren boşanma avukatları özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanmakta olan çiftler arasında bir anlaşma alanı sağlamak amacıyla gayret göstermektedirler. Bundan dolayı açıkcası karınızla anlaşmalı bir tarzda boşanamıyorsanız, kati bir şekilde boşanma konusunda kompetan bir avukatın yardımları ile boşanma davası sürecinizi sonuçlandırmalısınız.
Son zamanlarda sık rastlanılan davalar bilişim hukuku davalarıdır. Bundan dolayı bilişim hukukunda tecrübeli avukatlara ihtiyaç büyümüştür. Fakat tecrübeli bir bilişim hukuku avukatı tutmak uğraştırıcıdır. Çünkü bilişim suçu avukatı miktarı oldukça azdır.

Siber suç nedir? Çağımızda en fazla artış gösteren davalar bilişim davalarıdır. Bir fiilin suç niteliğinde olması için Kanunda mevcut olması gerekir. Ceza Kanunu’nda yer almayan bir eylemden dolayı hiç kimse cezaya çarptırılamaz. Budoğrultuda, internet üzerinden kumar oynamak için yer sağlamak ceza yasasında suç olarak düzenlenmektedir.


İnternet üzerinden işlenen suçlar cep telefonu aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bilişim şuçu işleyenlerin tespit edilmesi kolay değildir. Dolayısıyla şüphelilerin bu davalarda tecrübeli bir ekip aracılığıyla tespit edilmesi gerekir. Ankarada siber suçlarla mücadele maksadıyla görevlendirilmiş polis teşkilatı mevcuttur. Bunun sonucu olarak Ankara şehrinde faillere ulaşmak oldukça kolaydır. Bilişim suçu işleyenlerin belirlenmesinden sonra kovuşturma aşamasına gelinir. Bu süreçte bilişim avukatlarının etkisi çok fazladır. Alanında deneyimli bir hukukçu yargılamanın bu sürecinde umduğunuz neticeyi almanızda çok yardımı olacaktır.
Avukatlık çok zor bir iştir. Zira avukatlık mesleği icra edenler yalnızca hakkını savunduğu kişiyle meşgul olmaz bunun yanında icra müdürüyle muhatap olur. yurtdışı mahkemelerindeverilmiş olan kararların (kesinleşmiş olması|kesinlik kazanması|kesinleşmesi} gerekir. Bunlara ek olarak kararın apostil mühürüne haiz olması gerekmektedir. Apostil belgesi Lahey anlaşmasına katılan ülkelerde geçerlidir. Bunun sonucu olarak İtalya Mahkemesi tarafından verilen boşanma kararları Türk Mahkemelerince tenfiz edilebilecektir. Başka ülke mahkemesindeverilen kararların tenfizini için lazım gelen başka husus ise yurtdışı mahkemelerinde verilmiş olan kararların Türkçe’ye çevirisinin yapılmış olmasıdır. Bunun yanında çevirisi yapılmış olan yabancı mahkemede verilen kararların Türk Konsolosluğu onaylanması gereklidir.

Tanıma ve Tenfiz davaları ne kadar zamanda sonuçlanır? Bu tarz davalar genel olarak 6 ay gibi bir zamanda son bulur. Bu süreyi düşürmek için her iki tarafta bir avukatlık mesleği yapan kişiye vekalet çıkarması lazımdır. Bu halde dava en kısa sürede sonuçlanır. Eğer bir serbest bir avukata vekaletname çıkarılmazsa davaların bitmesi için yabancı ülkeye tebligat çıkarılması gerekmektedir. bu şartlar altında davanın çok uzun sürmesine neden olacaktır. Bu nedenle davanın tarafları bulundukları ülkede hizmet veren Türkiyeelçiliği aracılığıyla bir hukukçuya vekalet vermelidir. Çıkarılacak boşanma vekaletinin fotoğraflı olmasına dikkat edilmelidir. Buna ek olarak Gönderilecek boşanma vekaletinin boşanma yetkisini taşınması gereklidir. Tüm bu işlemlerin eksiksiz yapılması dava süresini çok fazla en aza indirecektir.

Ceza davası avukatının bilmesi lazım gelen hususlar nelerdir? İlk olarak ceza avukatı olmak oldukça yorucudur. Zira kişilerin bu şekil davalarda insanların özgürlüğü mevzu bahistir. Bu sebeple ağır ceza avukatı müvekkilini savunurken bir hayli emek vermeli. Aksi durumda kişiler haksız yere ceza alabilir. Bu sebeple aldığı işin öneminin bilincinde olmalıdır. Bir ağır ceza davası müdafaası icra edilirken mutlaka vakanın tüm detayları öğrenilmeye çalışılmalıdır. Çünkü mahkeme salonunda müdafaa yapılırken müvekkilimizin aleyhine bir savunma yapma durumunda kalabilir. Eğer savunması yapılan kişi hapishanede bulunmakta ise mutlaka tutukevine ziyaret için gidilmeli ve olayın tüm detayları direk olarak öğrenilmelidir. anlaşmalı boşanma Eğer şartlar fırsat veriyorsa olayın meydana geldiği yere gidilerek yerinde keşif yapılmalıdır. Ardından şahitler tespit edilmeli ve dinlenilmelidir. Vakanın niteliklerine göre bilirkişi görüşü alınmalı ve gelen rapor doğrultusunda bir müdafaa yapılmalıdır. Bunlar genel olarak gerçekleştirilmesi gerekmekte olan hususlardır. Ayrıca ceza avukatı somut bilgileri harmanlayarak kendi tecrübelerini eklemeli ve müvekkilinin lehine bir savunma stratejisi bulmalıdır. Bütün bu bahsedilen hususlara ek olarak ağır ceza avukatı olmak isteyen bireyin ceza davalarını seviyor olması gerekmektedir. Çünkü severek yapılanmayan hiçbir iş başarılı olamaz.
Boşanma davaları iki tarzda açılabilmektedir. Eğer yanlar evliliğe son verme konusunda anlaşmışlarsa hakime başvuru yapmaları halinde anlaşmalı olarak boşanabilirler. Anlaşmalı şekilde boşanmanın gerçekleşmesi için evlilik hayatının minimum bir sene devam etmiş olmasıgereklidir. Eğer evlilik hayatı bir seneden daha az devam etmiş ise eşler anlaşmalı biçimde ayrılmak amacıyla müracaat edemezler. Bu halde çekişmeli tarzda başvuruda bulunmak zorundadırlar. Anlaşmalı şekilde boşanabilmek için mahkemeye bir anlaşmalı boşanma protokolü vermeleri zorunludur. Bu protokolün bir hukukçu tarafından düzenlenmesi faydalı olacaktır. Daha sonra eşler mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma metnini kabul ettiklerini beyan etmelidirler. Çekişmeli tarzda ayrılmak için bir boşanma nedenine ihtiyaç vardır. Bu ayrılma nedeninin haklı olması gereklidir. bunun yanında evliliği bitirme gerekçesinin kanıtlanması gerekir. Boşanma davalarında davayı açan eş boşanma nedenlerini her türlü delille kanıtlayabilir. bir örnek verecek olursak fotoğraflar kanıt olarak ileri sürülebilir. Çekişmeli ayrılma davaları oldukça uzun sürmektedir. Davayı kısaltmak için bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

Miras hukuku alanında çok merak edilen olayların başında terekenin borca batık olması hususu gelir. Miras hukuku bir hayli zor bir hukuk dalıdır. Bu sebeple iyi bir hukukçudan yardım alınmalıdır. Fakat bir hukukçudan yardım talep edilmezse davalar oldukça fazla uzun sürmesi muhtemeldir. Vefat eden kişinin gerisinde kalan bütün tanışır ve taşınmaz mallarına tereke ismi verilir. Miras hukukunda tüm mallar başka bir işleme gerek olmadan vefat esnasında yasal mirasçılara intikal eder. Fakat vefat eden kimsenin mirasçısı yoksa malvarlığı Türkiye Cumhuriyeti Devletine kalır. Miras alanında hak aramaya başlamadan önce kesinlikle bir avukattan yardımına başvurulması hayli önem arzetmektedir. Çünkü kanıtlanması kolay olmayan olaylar karşısında kişilerin hak yoksunluğunda uğraması muhtemeldir. Eğer mirasçılar vefat eden kimsenin taşınır ve taşınmaz mallarını reddetmek istiyorlarsa 3 ay süresince reddi miras amacıyla mahkemeye başvurmaları gereklidir. Buna ek olarak bu dünyadan ayrılan şahsın mirasçıları mahkemeden bir mirasçılık belgesi almaları gerekir. Miras hukuku alanında davalar fazlaca uzun sürer. Çünkü bu tarz davalar bu işlerden anlayan bilirkişi aracılığıyla oluşturulan kanaatler son bulmaktadır. Bütün bunların yanında Miras hukukunda davalarda tanık kanıtına başvurulmaktadır. Görgü tanıklarının dinlenilmesi yargılama sürecini bir hayli uzatmaktadır.
İş hukuku çağımızda en bol görülen davalardan biridir. İşverenler işçilerin hak ettiğini vermemek amacıyla türlü usullere müracaat etmektedir. Mesela çalışanların asgari geçim indirimi alacağını ödememektedirler. İşçilerde bu haklarını elde etmek amacıyla yargıya başvurmaktadır. Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için iş sözleşmesini geçerli bir tarzda son vermesi gerekir. Çalışanın ücretinin ödenmemiş olması geçerli bir fesih gerekçesidir. İşçinin sigortasının farklı yatırılması geçerli bir fesih gerekçesidir. Ayrıca patron çalışanın iş sözleşmesini haksız usulde bitirmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Çalışan 29 Ekimde çalışmış ise bu çalışmanın karşılığı ödenmelidir. Bu maaş normal ücretten % 50 fazla olması lazım gelir. Çalışanın maaşı en fazla 20 gün içerisinde ödenmelidir aksi durumda işçi iş anlaşmasını haklı şekilde sonlandırma hakkına sahiptir. Çalışanın yıllık izni kullandırılmazsa bu yıllık iznin ücretinin işçiye ödenmesi gereklidir. İşveren işçiyi haklı bir neden olmadan işten çıkarırsa işçiye ihbar tazminatını vermesi gerekir. Eğer işçinin hakları verilmezse çalışanlar başarılı bir iş hukuku avukatına müracaat etmelidir. İş davası avukatları çalışanların alacaklarını kuruşu kuruşuna ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Aksi halde işçiler hak kaybına neden olabilmektedir. Buna ek olarak mahkeme süreci gereksiz yere uzayabilir. Hak kayıplarına uğramamak ve mahkeme süreci gereksiz yere uzamaması için bir iş avukatından yardım almak oldukça önem arz etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *